Proces


Zostaniecie podzieleni na grupy 3-4 osobowe. W każdej z nich zostanie wyłoniony lider. Do zadań lidera będzie należało czuwanie nad właściwą pracą grupy oraz kontaktowanie się z nauczycielem w przypadku napotkania problemów. Każdej z grup zostaną przydzielone inne zadania. Zadanie musi zostać zrealizowane w ciągu dwóch tygodni od dnia ich otrzymania. 
 Termin przesłania zrealizowanego zadania do nauczyciela:

  • Klasa I TL do 02.03.2018r.
  • Klasa I TŻ do 02.03.2018r.
  • Klasa I TŻ do 06.03.2018r.