Ewaluacja

Kryteria oceniania

Kryterium
Liczba punktów
Umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie
0-15
Wykonanie zadania w terminie
0-15
Prawidłowe rozwiązanie zadań i podanie odpowiedzi do nich
0-25
Prezentacja pracy podczas zajęć wraz z objaśnieniem zadań
0-15
Opracowanie graficzne, np. wykorzystanie zdjęć, gif-ów, wprowadzenie własnych pomysłów uatrakcyjniających pracę
0-10
Maksymalna ilość punktów do uzyskania
80
 

  Punktacja za poszczególne zadania
  Nr zadania w zestawie
  Maksymalna liczba punktów do otrzymania za prawidłowo rozwiązane zadanie i podanie odpowiedzi
  1
  3
  2
  4
  3
  3
  4
  6
  5
  3
  6
  2
  7
  2
  8
  2
  RAZEM
  25


  Przedziały punktowe

  Ocena
  76 - 80
  6
  72 - 75
  5
  60 - 71
  4
  48 - 59
  3
  32 - 47
  2
  31 - 0
  1