Konkluzja

Celem waszego zadania jest:
  •  przypomnienie i utrwalenie pojęć z działu język matematyki,
  •  utrwalenie poznanych wzorów.